Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących “Tęcza" prowadzi od 1992 r., w Warszawie, Zespół Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością. 

Ośrodki te tworzą wyjątkowy na całą Polskę system diagnozowania, wszechstronnej pomocy i opieki osób z niepełnosprawnością wzrokową od niemowlęctwa, przez dzieci i młodzież aż do dorosłości.

Są to jedyne na Mazowszu placówki, które zajmują się tak kompleksowo, osobami niewidomymi lub słabowidzącym z wieloma niepełnosprawnościami sprzężonymi. A co szczególnie ważne: w całym procesie rehabilitacji czynny udział biorą rodzice i rodziny. 

Pomocy i wsparcia „Tęcza” udziela w ośrodkach:

Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15.

Podopieczni to rodzice z niemowlakami i dziećmi do lat siedmiu. Podstawą jest orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wwr) wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Im szybciej rozpoczyna się pomoc, tym lepiej. 

Rodzice otrzymują tu fachową informację i profesjonalne wsparcie psychologiczne, tak bardzo potrzebne w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka. Z Poradni korzystają rodziny z Mazowsza i północnowschodniej Polski, gdzie brakuje takiego ośrodka.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” przy ul. Kopińskiej

Znakomicie wyszkolona kadra szczególną uwagę zwraca na rozwój umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji. Prowadzona jest hipoterapia i dogoterapia.

Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

Placówka prowadzi wieloprofilową rehabilitację dzieci, rehabilitację dzieci w zaburzeniach rozwojowych w ośrodku dziennym, także refundowane przez NFZ.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diagnozują w nim lekarze różnych specjalności związanych z niepełnosprawnościami, przede wszystkim zajmujący się wzrokiem. Badania wykonuje się nowoczesnym sprzętem, także u bardzo małych dzieci.

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Dorosłych Osób ze Sprzężoną Niepełnosprawnością SOKRATES przy ul. Leonarda 12

Korzystają tu z opieki już dorosłe osoby niesamodzielne, wymagające stałego wsparcia innych, osoby ze złożonymi problemami zdrowotnymi. Po zakończeniu edukacji szkolnej mogą tu nadal się rozwijać, kontynuować naukę, rehabilitację i korzystać z różnych form terapii i wsparcia.

„Tęcza” podjęła się odpowiedzialnego zadania – wsparcia przez całe życie osób nawet z najgłębszą niepełnosprawnością, niesamodzielnych i zależnych. Stowarzyszenie umożliwia jak najwcześniejsza diagnozę, potem oferuje terapię i opiekę dla dzieci i ich rodzin pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry.