O nas

Jesteśmy grupą osób wierzących, że możemy sprawić by świat był odrobinę przyjemniejszy. Jeśli podzielasz nasze zdanie, dołączysz do naszych zbiórek i poznasz siłę wspólnego wsparcia. Mamy motywację, ale wiedzę i doświadczenie też.

Tworzymy platformę crowdfundingową – narzędzie do obsługi inicjatyw społecznych, do poszukiwania finansowania społecznościowego projektów organizacji pozarządowych przez osoby lub firmy gotowe to finansowanie wesprzeć. W tłumie jest pozytywna siła!

Jesteśmy przedsiębiorstwem ekonomii społecznej w formie spółki z o.o. non profit. A to znaczy, że cały zysk powinniśmy, i bardzo chcemy, przeznaczyć wyłącznie na realizację podstawowego celu powołania  Help-hub:

  • niesienie pomocy tam, gdzie jest oczekiwana, a trudna do zrealizowania
  • przeciwdziałanie wykluczeniu i patologiom na rynku pracy
  • tworzenie warunków do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych
  • zwiększanie skali pomocy potrzebującym i mający fajne pomysły, skierowane do większej liczby osób
  • łączenie organizacji i firm
  • promocja pomagania i inicjatyw rodzących się w organizacjach

Mówiąc wprost, chcemy ułatwić życie organizacjom, a tym samy ludziom z nimi związanymi. Skupiamy się na ich potrzebach, bo wierzymy, że w ten sposób zwielokrotnimy pożytki z darowizn. Przecież z każdego projektu radość mieć będzie dziesiątki osób. Dobro trzeba mnożyć.

Jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej mamy za zadanie tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych, długotrwale bezrobotnych. To zadanie już realizujemy, w naszym zespole są osoby niepełnosprawne. Grupa będzie się powiększać w miarę rozwoju naszego przedsiębiorstwa, także dzięki Twojej aktywnej postawie wspierającej.

Mamy też do zaoferowania usługi z zakresu m.in. consultingu, obsługi imprez plenerowych, szkoleń, kongresów, tworzenia wydawnictw. Zapraszamy.

Pracujemy, by jak największej liczbie osób życie wydawało się przyjemniejsze. Pomożesz?