projekty

finanse

Dlaczego nie pomagamy pojedynczym osobom?

Z projektów, koniec końców, korzystają także pojedyncze osoby. Organizacje to zwielokrotnienie skali wsparcia. Nie wykluczamy, że na jakimś etapie przyjdzie czas na prośby osobiste.

Czy mogę zgłosić projekt bez organizacji?

Niestety nie. Każdy projekt powinien być firmowany przez zinstytucjonalizowany, wiarygodny podmiot.  Można natomiast zainteresować swoim pomysłem organizację i zgłosić go do nas.

Czy organizacja może zarejestrować więcej niż jeden projekt?

Jak najbardziej, po weryfikacji i zarejestrowaniu na portalu organizacja może zgłaszać kolejne projekty w miarę potrzeb. Help-hub, zgodnie z regulaminem, zdecyduje jakie projekty opublikujemy i w jakiej kolejności. Chcemy dawać  szansę jak największej liczbie organizacji.

Jak weryfikowany jest projekt?

Dwupoziomowo: najpierw organizacja, potem jej projekty. Sprawdzamy rejestrację, sprawozdania, dotychczasowe dokonania – na podstawie dostępnych dokumentów i materiałów. W trakcie współpracy weryfikujemy kondycję organizacji. W drugim etapie nasi specjaliści oceniają każdy zgłoszony projekt według przyjętych kryteriów oraz swojej wiedzy i doświadczenia.

Czy trzeba być pracownikiem organizacji by zgłosić projekt?

Wyłącznie w porozumieniu z organizacją i trzeba mieć jej formalną zgodę na reprezentowanie.

Jak dobiera się projekty na pierwszą stronę?

Zależy to od wielu czynników: terminu zgłoszenia, harmonogramu projektu, jego oryginalności, wartości społecznej i oceny help-hub.

Czy można prosić o częściowe finansowanie jeśli ma się część kwoty?

Oczywiście. Można uzupełnić wkład własny, „dozbierać” do kwoty ofiarowanej przez sponsora lub uzyskanej z innego źródła finansowania.

Czy projekt może zgłosić firma nie będąca organizacją społeczną?

Firmy zapraszamy do wspierania projektów organizacji pozarządowych. Pracownicy zaś mogą się organizować i wspólnie wspierać wybrany projekt.

Jak mogę wesprzeć projekt?

Wpłacając darowiznę w wybranej kwocie jednorazowo lub np. przez kilka miesięcy, jeśli projekt ma określony dłuższy czas zbiórki. Możesz wybrać jeden projekt lub kilka.

Jak mogę wpłacić pieniądze?

Przelewem bankowym, przez system Paypal z naszej strony oraz za pomocą płatności Dotpay

Czy przewidziany jest zwrot jeśli projekt nie zbierze pełnej kwoty?

Jesteśmy przekonani, że organizacja i my zrobimy wszystko żeby tak się nie stało.

Kto dowie się, że wpłaciłem na dany projekt?

Organizacja, jeśli podasz swoje dane i wyrazisz zgodę na ich podanie. Jeśli tak, otrzymasz podziękowania. Oczywiście Twoi znajomi, rodzina, przyjaciele, o ile poinformujesz ich o fakcie wpłaty np. na FB.  Zresztą liczymy, że zachęcisz ich do włączenia się z pomocą. Przecież jesteśmy siecią.

Czy mogę wycofać darowiznę?

Organizacji i podopiecznym byłoby przykro, bo liczą każdą złotówkę.

Czy mogę zmienić wysokość wsparcia?

Przy wpłacie jednorazowej – nie można zmniejszyć zaangażowania. Zwiększyć można dokonując po prostu kolejnej wpłaty.

Jakie koszty ponoszę wspierając projekty?

Żadne. Podobnie jak organizacja. Oczywiście pobierana jest symboliczna prowizja przez firmę obsługującą płatność. Organizacja otrzymuje zaś sumę wszystkich wpłat pomniejszoną o 8% prowizji, która pokrywa koszty obsługi całego programu, rozwoju naszego portalu i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej tj. między innymi miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Czy mogę darowiznę na organizację odliczyć od podatku?

Tak, można odliczyć wpłaty na stowarzyszenia i fundacje, które mogą, ale nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP i one zbierają 1% podatku z zeznania rocznego). Muszą one pracować nie dla zysku, tylko dla pożytku społecznego – jak nasz Help-hub.  Każdy (poza przedsiębiorcami rozliczającymi się podatkiem liniowym i kartą podatkową) może zsumować kwoty darowizn jakich dokonał w danym roku i może je odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za dany rok do wysokości 6% swojego rocznego dochodu. Przy czym mogą to być darowizny dla kilku lub jednej organizacji.

Nie wyklucza to dodatkowo przekazania wybranej organizacji 1% podatku obliczonego za dany rok.