17 powodów by wspierać organizacje pomocowe

Z wielkiej liczby organizacji charytatywnych działających w Polsce, prawie wszystkie powstają z konieczności zaspokojenia jakiejś potrzeby społecznej, której państwo nie realizuje. I to jest powód, by włączać się czynnie w zrzutki na środki ułatwiające im działanie. Inne powody? Proszę bardzo:

  1. Organizacje zakładają osoby znające problemy z własnego doświadczenia: choroby, trwałej niepełnosprawności, złej sytuacji materialnej, potrzeb artystycznych, a to znaczy, że cele zbiórek najlepiej służą konkretnej grupie potrzebujących.
  2. Najczęściej działają lokalnie, czyli służą w swoim środowisku, integrują je, poprawiają warunki życia w najbliższej okolicy, rozwiązują problemu konkretnych społeczności. Te, które działają ogólnopolsko, czy globalnie – starają się rozwiązywać kwestie wspólne dla wszystkich.
  3. Podlegają kontroli organów państwa, zarówno finansowych, jak i merytorycznych, które mogą organizację nawet zamknąć z mocy prawa, gdy go nie przestrzega. 
  4. Są transparentne – ich sprawozdania i bilanse muszą być upubliczniane i dostępne.
  5. Organizują się, by przekonywać władze do prawnego regulowania potrzeb środowiska niepełnosprawnych, wykluczonych, nieporadnych życiowo, zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
 • Nie pozostawiają potrzebujących samych sobie: wspierają w trudnych chwilach, organizują życie towarzyskie we wspólnych środowiskach.
 • Udzielają pomocy prawnej, uczą korzystać z uprawnień.
 • Zwielokrotniają efektywną pomoc, pracując na rzecz dużych społeczności z konkretnym problemem np. osób głuchych, niewidomych. 
 1. Z formy pracy w stu procentach społecznej – przeszły na zawodowstwo i zatrudniają fachowców, bo tak mogą lepiej służyć podopiecznym w potrzebie.
 2. Potrzebują środków na utrzymanie biura, pracowników, bo społecznicy mogą tylko pomagać w pomaganiu. Praca w organizacjach pozarządowych wymaga wiedzy, wysiłku i czasu, ale też biurek, komputerów, pomieszczeń – to jednak kosztuje, bo rachunki trzeba płacić.
 3. Organizują wolontariat, czyli pracę społeczników, by była bardziej efektywna i przynosiła realną pomoc i pożytek, szkolą wolontariuszy.
 4. Same dbają o zabezpieczenie ośrodków na swoje utrzymanie i potrzeby podopiecznych. Od ich sprawności w wyszukiwaniu grantów, pomysłowości w organizacji zbiórek fundraisingowych czy crowdfundingu zależy, jakie i ile funduszy będą mieć na swoje utrzymanie i wsparcie podopiecznych, najczęściej korzystających bezpłatnie z oferty.
 5. Mobilizują firmy do społecznego angażowania się, sponsorowania w formie gotówkowej lub materialnej. Tworzą z nimi programy, akcje, kampanie społeczne informacyjne czy crowdfundingowe.
 6. Przekazują społeczeństwu wiedzę o problemach z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, zagubionych, chorych, wykluczonych, nieporadnych, ubogich.
 7. Uczą jak pomagać najefektywniej, biorą odpowiedzialność za efekty pomocy
 8. Zajmują się ciałem i duszą podopiecznych. Udzielają pomocy materialnej, ale i przywracają wiarę, że nikt nie powinien być sam ze swoim kłopotem, że zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń.
 9. Suma summarum z pracy tysięcy osób pracujących w organizacjach pozarządowych korzysta pojedynczy człowiek.  Wtedy, gdy otrzymał nowoczesną protezę, i wtedy, gdy pierwszy raz w życiu pojechał na obóz ze znajomymi z organizacji.

Mam nadzieję, że te powody są wystarczające, by wybrać jeden z projektów prezentowanych przez organizacje współpracujące z nami, zarejestrować konto i zostać naszym stałym Helperem.

Dodaj komentarz